Phương thức giao hàng

Hiện tại Công ty in Phúc Lâm chúng tôi đang áp dụng 2 phương thức giao hàng sau:

1/ Khách hàng nội thành Hà Nội:

Công ty chúng tôi có bộ phận giao nhận hàng riêng biệt. Được trang bị kỹ năng bài bản nhằm mục đích hàng hóa được vận chuyển tới tận tay khách hàng một cách an toàn và nhanh nhất.

2/ Khách hàng ở ngoại thành Hà Nội

Bộ phận giao hàng của chùng tôi sẽ vận chuyển tới xe hàng hóa – nơi khách hàng chỉ định, gửi về nơi quý khách yêu cầu, chi phí vận chuyển từ nhà xe tới địa chỉ của quý khách do quý khách thanh toán.

Quý khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin: 
Địa chỉ nhận hàng, tên và số điện thoại của người phụ trách nhận hàng. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hàng hóa đối với những trường hợp cung cấp các thông tin trên không chính xác.

Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng sẽ tùy thuộc vào từng mặt hàng và tùy thuộc và sự thống nhất giữa 02 bên (không bao gồm các ngày nghỉ và lễ tết)

Trường hợp thay đổi thời gian giao hàng

Trường hợp hàng hóa bị chậm trễ, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho Quý khách hàng trước ngày giao hàng đã thống nhất tối thiểu 24h.

Trường hợp giao hàng chậm trễ mà không có thông báo, hoặc gây thiệt hại cho Quý khách hàng, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù từ 0.5% đến 1% / 01 ngày chậm trễ, phụ thuộc thỏa thuận giữa 02 bên.